Co Vás zajímá v Hodonín vyberte
Nabízíme volné místo

referent/ka odboru rozvoje města pro oblast - územní plánování

   


Pracoviště: Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín. Požadavek - VŠ vzdělání v souladu s § 2 NV č. 564/2006 Sb., dále ve vazbě na § 24 z.č. 183/2006 Sb., - kvalifikační požadavky na územně plánovací činnost. Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zák.č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýárů a techniků ve výstavbě, ve znění pozd. předpisů.. Náplň práce: výkon činnosti úřadu územního plánování při pořizování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů pro spádové území, konzultační a poradenská činnost na úseku územního plánování. Stravenky v hodnotě 80 Kč za každý odpr. den, 25 řádné dovolené/rok, sociální fond 7.000 Kč/rok, 3 dny placeného volna navíc, možnost využití zvýh.tarifů mobilního operátora, nepeněžité dary při pracovních a životních výročích, narození dítěte apod. Výběrové řízení bude stanoveno po ukončení vyhlášení VŘ.

Tento inzerát podal:

Firma: Město HODONÍN
Pracoviště: Národní třída 373 Hodonín
Telefon: +420 518 316 341
E-mail: bohunska.radana@muhodonin.cz

Zdroj informací: Zdroj – Úřad práce ČR


Reklama

Reklama